ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

Sídlo organizace je v Atriu na Žižkově na adrese Čajkovského 12a/12, kde najdete v odsvěcené barokní kapli jedinečný komorní koncertní sál až pro 120 návštěvníků, moderní výstavní síň, kavárnu a klidnou zahradu sloužící nejen k odpočinku ale v případě pěkného počasí také rozmanitým kulturním aktivitám. 

www.atriumzizkov.cz

→ FB
→ IG

Sídlo naší organizace je v Atriu na Žižkově na adrese Čajkovského 12a/12, kde najdete v odsvěcené barokní kapli jedinečný komorní koncertní sál až pro 120 návštěvníků, moderní výstavní síň, kavárnu a klidnou zahradu sloužící nejen k odpočinku ale v případě pěkného počasí také rozmanitým kulturním aktivitám.

V roce 1984 zahájila v rekonstruovaném objetu barokní kaple svou činnost Obvodní koncertní a výstavní síň Atrium, tehdy jedno ze zařízení Obvodního kulturního domu v Praze 3. Od počátku roku 1992 bylo Atrium na Žižkově samostatnou příspěvkovou organizací Městské části Praha 3. V roce 2016 se stala zřizovatelem Atria na Žižkově příspěvková organizace Za Trojku.

Příspěvková organizace Za Trojku v Atriu na Žižkově  přináší svým návštěvníkům celoročně pestrý a kvalitní kulturní program.  V jedinečné barokní kapli, která má kapacitu až 120 míst, účinkují nejvýznamnější soudobí hudebníci; kromě a koncertních vystoupení zde můžete vidět i např. umělecké filmové premiéry apod. Výstavní síň v měsíčních cyklech poskytuje to nejlepší z mladého výtvarného umění. Princip vernisáží výstav je založen na rovnocenném propojení s koncerty hudby mladých progresivních umělců, která vždy koresponduje se stylem výtvarného pojetí. V Atriu je – pokud to dovolí počasí – aktivní i zahrada. Pro spojení uměleckých projektů s netradiční hudbou je její prostor vhodný, stejně jako pro výtvarné a hudební dílny pro děti.

Atrium se v roce 2017 stalo hlavním prostorem druhého ročníku mezinárodního festivalu Žižkovská loutka, kdy byla využita veškerá plocha, kterou toto kulturní centrum nabízí. Do Atria můžete přijít za kvalitním uměním či jen tak posedět v zahradě. Najdete zde i fungující kavárnu.

Prostory Atria si můžete i pronajmout, a to jak pro koncert, tak pro konání konferencí či jiných slavnostních nebo kulturních akcí.

Od roku 2016 je Atrium v nabídce obřadních míst Prahy 3 pro konání sňatků. Kaple Atria se tak zařadila mezi nejkrásnější místa vhodná pro učinění jednoho ze závažných životních kroků.

HISTORIE STAVBY

Stavba této raně barokní památky úzce souvisí s opakujícími se morovými epidemiemi, které postihly Prahu poprvé v r. 1680 a dále v menších přestávkách v r. 1713, 1715 až do r. 1716. Tehdy obec Nového města pražského založila poblíž obce Volšan morový hřbitov.

Kostelík byl postaven v letech 1717 – 19 z popudu tehdejšího primátora novoměstského Jana Františka Krusia z Krausenberka (nápis nad vchodem do kostela). Jméno stavitele neznáme, ale čisté slohové utváření stavby napovídá, že autorem a stavitelem mohl být zkušený pracovník z dílny některého z velkých mistrů pražského baroka. Kostelík, patřící tehdy pod správu faráře u sv. Jindřicha, stál osamoceně. Stezka, která vedla kolem hřbitova a kostela, spojovala obce vinohradskou a libeňskou s obcí žižkovskou. Protože procesí a pouti se zde konaly v neděli po svátku Nalezení a Povýšení sv. Kříže, byl kostel nazýván kostelem Povýšení sv. Kříže.

Mezi obyvateli byl mimořádně oblíben, proto už v r. 1726 povolil magistrát zřízení pustevny pro příslušníka řádu Ivanitů. Později (1729) byla pustevna stavebně rozšířena a sloužila pro ubytování kaplana a po zrušení poustevníků jako byt kostelníka. V této podobě se kostelík s přístavbou dochovaly až do počátku šedesátých let našeho století. V r. 1726 byla vybudována i roubená studna, v r. 1753 byla na hřbitově postavena kaple Bolestné Panny Marie, která sloužila i jako kaple umrlčí.

CB-04-16-16-16-16

ZA TROJKU

příspěvková organizace
www.zatrojku.cz

ZA TROJKU
příspěvková organizace
www.zatrojku.cz
Ředitelka organizace:
Magda Danel magda.danel@zatrojku.cz

Zástupce ředitelky:
Petr Vaňous
petr.vanous@zatrojku.cz

Provoz a administrace:
Veronika Silovská veronika.silovska@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy Atrium:
Kateřina Březinová katerina.brezinova@zatrojku.cz

Produkce Atrium:
Karolína Rychterová karolina.rychterova@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy KC Vozovna:
Lucie Pancová lucie.pancova@zatrojku.cz

Programy pro školy:
Jana Nováková jana.novakova@zatrojku.cz

Propagace:
Mathilda Pham mathilda.pham@zatrojku.cz

On-line propagace:
Kateřina Vintrová katerina.vintrova@zatrojku.cz

PR a média:
Iva Vojtková iva.vojtkova@zatrojku.cz

Ta_Trojku_Logo_FINAL_SADA-16-16-16

KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 18, 130 00, P3
+420 222 510 796
info@kcvozovna.cz
www.kcvozovna.cz

KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 18, 130 00, P3
+420 222 510 796
info@kcvozovna.cz
www.kcvozovna.cz

PRaha_3-17

Příspěvková organizace MČ Praha 3 provozuje Kulturní centrum Vozovna a koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově.

Příspěvková organizace MČ Praha 3 provozuje Kulturní centrum Vozovna a koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově.

Ředitelka organizace:
MgA. Marie Kašparová marie.kasparova@zatrojku.cz

Zástupce ředitelky:
Veronika Silovská veronika.silovska@zatrojku.cz

Dramaturgie výstav:
Petr Vaňous petr.vanous@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy Atrium:
Kateřina Březinová katerina.brezinova@zatrojku.cz

Produkce Atrium:
Karolína Rychterová karolina.rychterova@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy KC Vozovna:
Lucie Pancová lucie.pancova@zatrojku.cz

Programy pro školy:
Jana Nováková jana.novakova@zatrojku.cz

Propagace:
Mathilda Pham mathilda.pham@zatrojku.cz

On-line propagace:
Kateřina Vintrová katerina.vintrova@zatrojku.cz

PR a média:
Iva Vojtková iva.vojtkova@zatrojku.cz

ZA TROJKU
příspěvková organizace
www.zatrojku.cz
Ředitelka organizace:
Magda Danel magda.danel@zatrojku.cz

Zástupce ředitelky:
Petr Vaňous
petr.vanous@zatrojku.cz

Provoz a administrace:
Veronika Silovská veronika.silovska@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy Atrium:
Kateřina Březinová katerina.brezinova@zatrojku.cz

Produkce Atrium:
Karolína Rychterová karolina.rychterova@zatrojku.cz

Produkce a pronájmy KC Vozovna:
Lucie Pancová lucie.pancova@zatrojku.cz

Programy pro školy:
Jana Nováková jana.novakova@zatrojku.cz

Propagace:
Mathilda Pham mathilda.pham@zatrojku.cz

On-line propagace:
Kateřina Vintrová katerina.vintrova@zatrojku.cz

PR a média:
Iva Vojtková iva.vojtkova@zatrojku.cz

Atrium-02-02

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12, 130 00, P3
+420 778 722 693
info@atriumzizkov.cz
www.atriumzizkov.cz

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12, 130 00, P3
+420 778 722 693
info@atriumzizkov.cz
www.atriumzizkov.cz